Schody DKP

Naszym flagowym produktem są elementy klatek schodowych, tj. prefabrykowane biegi schodowe. Produkujemy biegi schodowe jedno – oraz dwubiegowe, według indywidualnego zamówienia Klienta.  Prefabrykaty przygotowane są do bezpośredniej zabudowy w budynku, bez potrzeby wykonania dodatkowych prac podczas montażu.

Oferujemy dodatkowe usługi wykończeniowe. Jest też możliwość zabezpieczenia schodów do transportu poprzez obłożenie paździerzem.

Poniżej przykładowe biegi wykonane pod zamówienie: