Podwaliny DKP

Podwaliny znajdują swoje zastosowanie w budownictwie przemysłowym jako podstawa przejść między poziomami fundamentów z częściami nadziemnymi elementów konstrukcji budowlanych. Wytwarzamy prefabrykowane podwaliny żelbetowe o kształtach spełniających wymogi inwestora, zgonie z europejską normą EN 14843.