Pozostałe

DŹWIGARY – W ofercie posiadamy również prefabrykowane dźwigary żelbetowe. Wykonywane pod indywidualne zamówienie , o przekrojach prostokątnym, dwuteowym oraz teowym, o pasach równoległych, dwu- i  jednospadowych. Z zastosowaniem z wymaganymi w projekcie elementami montażowymi.

ZBROJENIA – Na indywidualne zamówienie jesteśmy w stanie wykonać zbrojenie bez ograniczeń w formie jak i ilości. Możemy wykonać zbrojenie ze stali swojej lub dostarczonej przez klienta.

COKOŁY – Produkujemy cokoły z przeznaczeniem wzmocnienia bądź podpory , jak również z przeznaczeniem ozdobnym jako podstawy lub postumenty. Produkowane przez nas cokoły pod indywidualne zamówienia znajdują głównie zastosowanie przy wzmocnieniu budynku.

INNE NIETYPOWE PREFABRYKATY – Wytwarzamy praktycznie każdy element, który jest zaprojektowany jako prefabrykat. Poniżej przedstawiamy kilka nietypowych elementów jakie wykonaliśmy: szyb windowy, balasty do dźwigów, pojedyncze stopnie schodowe, skocznia/ trampolina na basen.

Płyty DKP

Płyty betonowe to idealne rozwiązanie przy dużych budowach. Są projektowane tak, aby ich montaż nie był czasochłonny m.in. do tarasów, chodników, elewacji budynków, schodów czy podjazdów.

Nie posiadamy w ofercie standardowych płyt betonowych – wszystkie wykonujemy na indywidualne zamówienie.

ŚCIANY OPOROWE DKP

Ściany oporowe przeznaczone głównie do stabilizowania nachyleń gruntu, jak wszystkie produkowane przez nas elementy konstrukcyjne wykonywane są pod indywidualne zamówienie inwestora i zgonie z europejską normą EN 14843. Ściany oporowe są wolnostojącymi konstrukcjami wykorzystywanymi przy  wznoszeniu magazynów na kruszywa lub ramp.

Podwaliny DKP

Podwaliny znajdują swoje zastosowanie w budownictwie przemysłowym jako podstawa przejść między poziomami fundamentów z częściami nadziemnymi elementów konstrukcji budowlanych. Wytwarzamy prefabrykowane podwaliny żelbetowe o kształtach spełniających wymogi inwestora, zgonie z europejską normą EN 14843.

Słupy DKP

Prefabrykowane słupy żelbetowe produkujemy z elementami niezbędnymi do montażu. Słupy produkowane są pod indywidualne zamówienie o długościach jak i przekrojach w zależności od wymagań inwestorskich.

Belki DKP

Produkujemy belki żelbetowe, występujące jako poziome lub ukośne elementy konstrukcyjne projektu, głównie belki o niestandardowym przeznaczeniu. Wykorzystywane głównie jako podciągi lub elementy w stropach.

Balkony DKP

Kolejnym produktem, w produkcji którego się specjalizujemy są balkony prefabrykowane żelbetowe. Wytwarzane indywidualnie do każdego zamówienia.

Balkony zgodnie z wymogami inwestora wyposażamy w akcesoria montażowe. Balkony produkujemy zgonie z niemiecką normą EN 14843.

Schody DKP

Naszym flagowym produktem są elementy klatek schodowych, tj. prefabrykowane biegi schodowe. Produkujemy biegi schodowe jedno – oraz dwubiegowe, według indywidualnego zamówienia Klienta.  Prefabrykaty przygotowane są do bezpośredniej zabudowy w budynku, bez potrzeby wykonania dodatkowych prac podczas montażu.

Oferujemy dodatkowe usługi wykończeniowe. Jest też możliwość zabezpieczenia schodów do transportu poprzez obłożenie paździerzem.

Poniżej przykładowe biegi wykonane pod zamówienie: